Coll de la creueta – Ripoll

2022 © Àreadaptada Associació